Telefoon

+31 6 46 710 754

Een professionele,open en helderedienstverlener in IT

Servicegericht, resultaatgericht, continuïteit en professionaliteit is de standaard set waarmee wij ons werk doen, aangevuld met openheid en helderheid.

Blonde woman working at information technology company
Man on a laptop
Informatie

Een dynamischee bedrijf gericht op de kleine onderneming.

Servicegericht, resultaatgericht, continuïteit en professionaliteit is de standaard set waarmee wij ons werk doen, aangevuld met openheid en helderheid.

IT diensten

Elk IT vraagstuk vraagt namelijk om zijn eigen aanpak.

De aanpak, ondersteuning en de implementatie kenmerkt zich door een zeer open en heldere manier van werken waardoor u veelvuldig verbaasd zal zijn over de geboden dienstverlening.

Consultancy

Voor perioden met een looptijd langer dan 3 maanden is het mogelijk om een van onze medewerkers voor langer aan uw bedrijf te binden. Dit kan voordelen voor de continuiteit van uw bedrijf bieden voor kortere of langere perioden van ondersteuning zowel remote alsook on-site.

Implementatie begeldiing

Indien u een oplossing heeft aangeschaft maar uw implementatiepartner niet de verder gewenste ondersteuning kan leveren op dit systeem of de overige systemen of u wenst extra ondersteuning/begeleiding dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Ondersteuning

Deze services zijn bedoelt voor bedrijven die geen eigen IT afdeling hebben of waarvoor een 2e lijns support dient te worden afgedekt. Onze ondersteunende services zijn net als de overige componenten van Open IT Solutions open en helder van aard.

Second Opinion

Indien u een oplossing voor uw vraagstuk heeft ontvangen maar waarover u twijfelt dan zijn wij de partner om de geboden oplossing te screenen tegenover de wensen die u hiermee probeert in te laten vullen.

Advies

Voor ons is het heel belangrijk om u van een juist advies te voorzien. Door onze brede kennis is het mogelijk om samen met u vanuit een open, en voor veel klanten verhelderende, blik te kijken naar uw vraagstelling en behoeften.

Implementatie

Buiten het bieden van ondersteuning zoals genoemd bij IT diensten verzorgen wij ook een compleet project van intake tot oplevering toegespitst op uw wensen. Dit kan op basis van nacalculatie of fixed price.

Elk IT vraagstuk vraagt namelijk om zijn eigen aanpak. Vanuit de markt zien we dat IT aanbieders of IT service providers zich vooral richten met het aanbieden van oplossingen/producten op de gevestigde “proven technology” maar Open IT Solutions heeft deze beperking niet. Open IT Solutions is overtuigd dat hierdoor vraag en oplossing naar elkaar gebogen worden waardoor de wens van de klant niet optimaal wordt ingevuld. Door onze instelling hoeven wij niet te zoeken naar de mate van ondersteuning door producten of diensten uit een standaard reeks in relatie tot uw bedrijfsprocessen maar leveren wij een integraal onderdeel voor uw bedrijfsvoering!

Open IT Solutions heeft een brede kennis van de markt waarin de gevestigde orde en ook nieuwkomers en vrije/open software aanwezig zijn. Door vanuit de breedte een vraagstuk te benaderen, ofwel vraagstelling met de mogelijkheden binnen de markt te matchen ontstaat een optimale invulling van de vraag en geen ombuiging van de vraag naar een product in de markt.

De aanpak, ondersteuning en de implementatie kenmerkt zich door een zeer open en heldere manier van werken waardoor u veelvuldig verbaasd zal zijn over de geboden dienstverlening.

Servicegericht, resultaatgericht, continuïteit en professionaliteit is de standaard set waarmee wij ons werk doen, aangevuld met openheid en helderheid.

Hierin onderscheidt Open IT Solutions met andere aanbieders binnen de IT dienstverlening. Onze aanpak:

  • Een open en persoonlijk gesprek waarin uw vraag/uw wensen uitgebreid aan bod komt/komen
  • Terugkoppeling van dit gesprek in een helder en duidelijk verslag.
  • U ontvangt een eenduidig voorstel voor de verschillende opties voor de aanpak van uw vraag.
  • Afstemming tussen u en ons over de verschillende opties
  • U ontvangt een vrijblijvende en transparante offerte voor minimaal 2 of meer alternatieven voor uw vraagstuk waarin tevens de ondersteuning van de oplossing in is verwerkt.
  • Afstemming over de uitgebrachte offerte/advies
  • Maken van een vervolgafspraak of vastleggen van een startdatum voor implementatie.
Contact

Open IT Solutions is een jong en dynamisch bedrijf en vooral gericht op kleine ondernemingen voor het leveren van services.

De kracht van Open IT Solutions ligt in basis in het brede overzicht van IT producten die beschikbaar zijn op de markt. 

Wij zijn overtuigd dat producten die gebruik maken van open standaarden en/of open source veelal een grotere kwaliteit bezitten en over een langere periode beschikbaar blijven / toegankelijk / ondersteund zijn dan gesloten standaarden of gesloten source.

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.